تهران انیما

مازاد حساب جاری کشورهای اروپایی کم شد – تهران انیما

۱۸ تیر ۱۳۹۷

اخبار اقتصادی تهران انیما:

در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸، مازاد حساب جاری ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به ۶۳.۹ میلیارد یورو کم شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر آمار اتحادیه اروپا، از این میزان ۴۷.۵ میلیارد یورو متعلق به بخش تجارت و خدمات بوده است. هرچند که مازاد تراز حساب جاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هنوز هم با رکورد ۶۸ میلیارد یورو ثبت شده در فصل نخست سال ۲۰۱۷ فاصله دارد ولی به نسبت سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۷ همچنین حدود ۴ میلیارد یورو فاصله دارد.

این مازاد برابر با ۱.۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود. بنابر اعلام این دفتر، در مقایسه با سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۷، مازاد حساب بخش کالا از ۴۱.۱ میلیارد یورو به ۳۴.۷ میلیارد یورو و مازاد بخش خدمات از ۴۹.۹ میلیارد یورو به ۴۷.۵ میلیارد یورو کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر در همین مدت حساب درآمدها از منفی ۱.۶ میلیارد یورو به ۲.۳ میلیارد یورو افزایش پیدا کرده است.

نیز در سه ماهه نخست سال بر حسب آمارهای غیرفصلی، بیشترین مازاد تجاری اتحادیه اروپا با  آمریکا با ۶۰.۸ میلیارد یورو بوده است و بعد از این کشور، سوئیس با ۲۱.۷ میلیارد یورو، برزیل با ۷.۹ میلیارد یورو، کانادا با ۷.۲ میلیارد یورو، هنگ کنگ با ۶.۵ میلیارد یورو و هند با ۰.۱ میلیارد یورو بوده است. از سوی دیگر منفی‌ترین تراز تجاری با چین با ۳۰.۲ میلیارد یورو و روسیه با ۱۲.۳ میلیارد یورو بوده است.

انتهای خبر تهران انیما