تهران انیما

کاهش قیمت تمام شده کالا با ایجاد صنایع بزرگ در کنار سواحل

۲۹ تیر ۱۳۹۷کاهش قیمت تمام شده کالا با ایجاد صنایع بزرگ در کنار سواحل – مجله خبری تهران انیما

معاون دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور با اشاره به ظرفیت سواحل کشور در جنوب و شمال، از اهمیت ایجاد صنایع بزرگ در کنار سواحل و صرفه جویی زمانی و مالی خبر داد و گفت: این مهم منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا می‌شود.

” />